Wkrótce
cdn...
717
Złap orby.
WINNING
"(...) Wolność jest tylko wówczas, gdy Naród tworzy jedność, a lud w Nim żyjący, czuje się włodarzem, nie zaś niewolnikiem garstki opętanych (...)".
J.P. II